ΔΙ@ΥΓΕΙΑ RSS

Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του δήμου με ανάθεση από την επιτροπή επισκευής του δήμου.ΚΗΙ 9488
  Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του δήμου με ανάθεση από την επιτροπή επισκευής του δήμου.ΚΗΙ 9488
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:31:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΜΜΒΩΚΤ-ΑΜ1
 2. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΧΕΠ 1692Δ-1695Δ
  Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΧΕΠ 1692Δ-1695Δ
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:26:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω08ΣΩΚΤ-ΗΑ5
 3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΧΕΠ 1692Δ-1695Δ
  Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ ΧΕΠ 1692Δ-1695Δ
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:25:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Γ8ΘΩΚΤ-99Ζ
 4. ΕΑΔ 496
  Θέμα: ΕΑΔ 496
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:19:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω035ΩΚΤ-2ΧΔ
 5. ΕΑΔ 495
  Θέμα: ΕΑΔ 495
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:14:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΞ54ΩΚΤ-ΕΓΧ
 6. Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του δήμου με ανάθεση από την επιτροπή επισκευής του δήμου.ΚΗΥ 3490
  Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του δήμου με ανάθεση από την επιτροπή επισκευής του δήμου.ΚΗΥ 3490
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:13:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΓΡΩΚΤ-ΠΨ0
 7. ΕΑΔ 494
  Θέμα: ΕΑΔ 494
  Ημ/νια: 30/10/2020 09:09:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ6ΒΩΩΚΤ-Γ2Ζ
 8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 56
  Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 56
  Ημ/νια: 30/10/2020 08:57:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ω8ΚΩΚΤ-82Φ
 9. Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του δήμου με ανάθεση από την επιτροπή επισκευής του δήμου.ΚΗΙ 9473
  Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του δήμου με ανάθεση από την επιτροπή επισκευής του δήμου.ΚΗΙ 9473
  Ημ/νια: 30/10/2020 08:54:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΓΥΩΚΤ-3ΜΚ
 10. 4ος Λογαριασμός έργου: Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Ν. Μουδανιών (συνεχιζ. αρ. μελ. 27/2018). ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 465Δ/2020 ΧΕΠ
  Θέμα: 4ος Λογαριασμός έργου: Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Ν. Μουδανιών (συνεχιζ. αρ. μελ. 27/2018). ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 465Δ/2020 ΧΕΠ
  Ημ/νια: 30/10/2020 08:52:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΔΦΩΚΤ-ΥΚΗ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα