Προκηρύξεις

Δικακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ' αριθμ. 15 αγροτεμαχίου του ΟΤ 2, έκτασης 1,5 στρεμμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Σημάντρων.

Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος ή για άλλη επαγγελματική χρήση.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει σε τέσσερα (4) έτη.

Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του υπ'αριθμ. 15 αγροτεμαχίου είναι το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανά έτος.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 31η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 9.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο.

Δικακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Το ελάχιστο ποσό του ετησίου μισθώματος ορίζεται ανά στρέμμα.

Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε 4 καλλιεργητικές περιόδους. Η ενοικίαση θα αρχίσει από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Μουδανιών την 31η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 9.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο.

Επαναληπτική Διακήρυξη για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΩΣ 31/12/2013 προϋπολογισμού 43469,00 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 27/12/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 12.15 στα γραφεία της έδρας του Δήμου, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά (γρ. προμηθειών).

Ακολουθεί η περίληψη της προκήρυξης.

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Χρωμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ » για τις ανάγκες ελαιοχρωματισμού των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης προϋπολογισμού 4,000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή, 14/12/2012 και ώρα.12:00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733 50208 και 2373350218.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μουστάκας Ιωάννης

Διακήρυξη για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΩΣ 31/12/2013 προϋπολογισμού 43469,00 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Ακολουθεί η περίληψη και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Ν.Μουδανιών.

Ο Δήμαρχος Nέας Προποντίδας προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Ν.Μουδανιών”, προϋπολογισμού 58.700,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’αριθμ.61/2012 μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή  14/12/2012 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης επίδοσης  προσφορών 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν.Μουδανιά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί:
Οι Έλληνες πολίτες
Οι αλλοδαποί
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
Οι συνεταιρισμοί και
Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες στο τηλέφωνο 23733 50221 πληροφορίες κος Σταματίου Αντώνης  , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος


Δαμιανός Ιορδανίδης

Διακηρύξεις για προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει Δημόσιους Ανοικτούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων για τις δημοτικές ενότητες Μουδανιών, Καλλικράτειας & Τρίγλιας.

Οι διαγωνισμοί θα γίνουν στις 12 Δεκεμβρίου 2012 στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας στα Νέα Μουδανιά, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ακολουθούν οι περιλήψεις και τα πλήρη κείμενα των διακηρύξεων:

 

Περίληψη διακήρυξης ΔΕ Μουδανιών

Πλήρης διακήρυξη ΔΕ Μουδανιών

 

Περίληψη διακήρυξης ΔΕ Καλλικράτειας

Πλήρης διακήρυξη ΔΕ Καλλικράτειας

 

Περίληψη διακήρυξης ΔΕ Τρίγλιας

Πλήρης διακήρυξη ΔΕ Τρίγλιας

Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών αναλωσίμων υλικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες ελαιοχρωματισμού των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης προϋπολογισμού 36.414,75 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή, 9/11/2012 και ώρα.12:00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733 50208 και 2373350218.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μουστάκας Ιωάννης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα