Προκηρύξεις

Πρόσληψη ΠΕ Νηπιαγωγού

Η Κοινωφελής Επιχείριση του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Νηπιαγωγού.

Το κείμενο της προκήρυξης.

Διαγωνισμός για Συμπληρωματικά Έργα για την αξιοποίηση νερού από τον ταμιευτήρα Κρήνης

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Προκηρύσσει

Ανοιχτό διαγωνισμό  για την για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ NEΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΗΝΗΣ (Αρ. μελ: 12/2012)"

προϋπολογισμού δημοπράτησης 240.000,00 € (με αναθεώρηση + Φ.Π.Α. 23%) (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 192.486,38 €  και για αναθεώρηση 2.635,57 €)

 

Το κείμενο της περίληψης της προκήρυξης

Η πλήρης διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τιμολόγιο μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Οριζοντιογραφία

Διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, για την εκτέλεση της εργασίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» (89 οχήματα) για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 38.160,00 €. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στα Ν. Μουδανιά οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Η περίληψη της διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της μελέτης

Διευκρινήσεις

Πρόσληψη 5 καθαριστών

Η Κοινωφελής Επιχείριση του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5 ατόμων.

Το κείμενο της προκήρυξης.

Πρόσληψη 1 βοηθού βρεφοκόμου

Η Κοινωφελής Επιχείριση του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου.

Το κείμενο της προκήρυξης.

Διαγωνισμός γεωτρήσεων Σιλάτων

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την με αριθμό 35/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΥΛΛΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΠΑΤΩΜΑΤΑ'')». Προϋπολογισμός: 59.932,72€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), σύμφωνα με τη 1/2013 σχετική μελέτη της Δ.Τ.Υ.

Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Διακήρυξη Δημοπρασίας Γενικού Λυκείου Ν.Καλλικράτειας.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (Αριθμ. Μελέτης: 17/2012)

Το κείμενο της περίληψης της προκήρυξης

Η πλήρης διακήρυξη

Τιμολόγιο Μελέτης & Παράρτημα

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών και ΗΜ εργασιών

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ των Τοπικών Κοινοτήτων Ποτίδαιας και Αγίου Μάμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ των Τοπικών Κοινοτήτων Ποτίδαιας και Αγίου Μάμα.
Ο ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 200,00 ευρώ ανά έτος και για τις δύο κοινότητες.Για την ανάδειξη των μισθωτών θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:
• Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόμενα μέλη)
• Οικογενειακό εισόδημα
• Κατάσταση Υγείας (Αμεα με ποσοστό αναπηρίας)
• Ανεργία
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την 15η Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:
 η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος της ημοτικής /Τοπικής Κοινότητας του εκάστοτε
ΚΑΠΗ)
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του ήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Η. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα