Προκηρύξεις

Β' Επαναληπτική Δημοπρασία για την Εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε Β' Eπαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική Δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Νέας Προποντίδας:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη για το έργο "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας"

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φλογητών Δ. Νέας Προποντίδας (αρ. Μελέτης 62/2009)

προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 3.180.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 04-06-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προδιαγραφές Έργων ΠΜ

Τιμολόγιο Μελέτης (ορθή επανάληψη)

Προϋπολογισμός

Διακήρυξη για το έργο "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας"

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας (αρ. Μελέτης 61/2009)

προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 800.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 11-06-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προδιαγραφές Έργων ΠΜ

Τιμολόγιο Μελέτης (ορθή επανάληψη)

Προϋπολογισμός

Διακήρυξη για το έργο "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας"

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας (αρ. Μελέτης 60/2009)

προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 990.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 30-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προδιαγραφές Έργων ΠΜ

Τιμολόγιο Μελέτης (ορθή επανάληψη)

Προϋπολογισμός

Διακήρυξη για το έργο "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας"

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας (αρ. Μελέτης 59/2009)

προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 2.315.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προδιαγραφές Έργων ΠΜ

Τιμολόγιο Μελέτης (ορθή επανάληψη)

Προϋπολογισμός

Διακήρυξη για το έργο "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας"

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας (αρ. Μελέτης 58/2009)

προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 2.600.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 23-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προδιαγραφές Έργων ΠΜ

Τιμολόγιο Μελέτης (ορθή επανάληψη)

Προϋπολογισμός

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΔΉΜΟΥ

Στην υπ' αριθμό 7022/5-3-2013 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Νέας Προποντίδας προκηρύχθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός βάση της υπ' αριθμό 37/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της υπ' αριθμό 4/2013 μελέτης.

Στη μελέτη αναφέρεται ένα όχημα δύο φορές (το υπ' αριθμό 39 και 50) με αποτέλεσμα το πραγματικό τελικό ποσό να είναι διαφορετικό και κατά 1.000 € λιγότερο.

Έτσι ανακοινώνεται ότι στο υπ' αριθμό 50 όχημα  της προσφοράς (το ΚΗΙ 9413 M/S 1823 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΌΡΟ Φ.Ι.Χ.) δεν θα προσμετρηθεί η τιμή μονάδος ή θα τοποθετηθεί τιμή 0 ή αν υπάρχει στην προσφορά θα αφαιρεθεί κατά την αξιολόγηση ώστε το τελικό ποσό να είναι σωστό.

Επίσης ανακοινώνεται ότι θα γίνουν δεκτές και εγγυητικές ποσού 1.858 € που αντιστοιχεί στο 5% της πραγματικής τιμής του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού (που είναι 37.160 €).

Προμήθεια εκτυπώσεων

Ο Δήμαρχος Δήμου Ν. Προποντίδας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Προποντίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 36.800 € πλέον Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

Η μελέτη

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα