Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

 Περιληπτική διακήρυξη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Αγίου Παύλου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 06/07/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές για το κυλικείο του ΚΑΠΗ της Κοινότητας Αγίου Παύλου πρέπει να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

1.Άτομα με αναπηρία,

2.Πολύτεκνοι,

3.Πολεμιστές Κύπρου

Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 201,00ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου βρίσκεται εντός τμήματος του υπ'αρίθμ.508 κληροτεμαχίου στην παραλία Διονυσίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και συγκεκριμένα πρόκειται για έναν ημιυπαίθριο χώρο-κιόσκι συνολικής επιφάνειας 223,02τμ, έναν ημιυπαίθριο χώρο σε μορφή ανοιγοκλεινόμενης τέντας επιφάνειας 70,26τμ. (βάσει της υπ'αρίθμ.3727858 δήλωσης ένταξης του Ν.4178/2013 τακτοποίησης αυθαιρέτου).

Για την παραπάνω κατασκευή έχει εκπονηθεί μελέτη στατικής επάρκειας. Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης βάσει του υπ' αριθμ. 3461/28-06-2017 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 15 ευρώ/τμ. Το εμβαδόν του προς εκμίσθωση ακινήτου προσδιορίζεται σε 293,28τ.μ.Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 09.30 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας(www.nea-propontida.gr), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Χάρτης Νέα Ποτίδαια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Χάρτες Αιγιαλού

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα