Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 2022

Τα έντυπα της Διακήρυξης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δήμου Ν. Προποντίδας”, CPV: 45233142-6

Τα έντυπα της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'

Περιληπτική Διακήρυξη

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/02/2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η υπ'αρίθμ.502/12-01-2021 διακήρυξη της εκποίησης του διαμερίσματος του κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου.

Οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το κληροδότημα οικονομική προσφορά μέχρι την λήξη της περιόδου των εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Συνημμένα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Περιληπτική Διακήρυξη

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ'

Περιληπτική Διακήρυξη

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Περιληπτική Διακήρυξη

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ,ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ,ΕΤΗ 2021-2022
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΟΡΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
  4. Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2021 και Παράρτημά της για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Περίοδος 2020-2021)
  5. Διακήρυξη Προμήθειας Γραφικής Ύλης Βθμιας 2020-2021
  6. Διακήρυξη Προμήθειας Γραφικής Ύλης Αθμιας 2020-2021
  7. ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2021-2022
  8. Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού
  9. Εφορεία Παλιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας: Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 προκήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
  10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα