Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΚΕΠ

Σας ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΠ Ν. Μουδανιών από σήμερα Τετάρτη 23-9-2020 έως και Παρασκευή 25-9-2020 δεν θα είναι ανοιχτό το απόγευμα.
Το κοινό θα εξυπηρετείται κανονικά από τις 8:00 -15:00

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν4412/2016 και της Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’), μετά από ακύρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ που είχε διενεργηθεί  στις 05-11-2019, λόγω μετάταξης υπαλλήλου που κληρώθηκε στην συγκεκριμένη επιτροπή διαγωνισμού, θα προβεί σε νέα διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του παρακάτω έργου : 

Α/ΑΤίτλος έργουΠροϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

Ημερομηνία & ώρα κλήρωσης

1«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) Δ. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2011)» (Α/Α  έργου στον Κατάλογο Ανακοινώσεων Κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. : 4215)4.900.000,00Πέμπτη 24/09/2020, 09:00

Η ηλεκτρονική κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/09/2020, την ώρα που αναφέρεται  στον παραπάνω πίνακα, μέσω της ιστοσελίδας : https://mimed.ggde.gr   

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση  του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες  του Δήμου Νέας Προποντίδας : http://www.nea-propontida.gr και του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν4412/2016 και με το άρθρο 5.2.2 της ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

 

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 22/09/2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ανακοινωση Διενεργειας Κληρωσης στην ιστοσελιδα του Δημου- εργο ΜΗΜΕΔ αρ. 7271

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν4412/2016 και της Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’),  θα προβεί σε  διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του παρακάτω έργου : 

Α/Α  Τίτλος έργου Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)  Ημερομηνία & ώρα κλήρωσης

1«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 34/2019)» (Α/Α  έργου στον Κατάλογο Ανακοινώσεων Κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. : 7271) 243.548,39,00 Πέμπτη 24/09/2020, 09:15

Η ηλεκτρονική κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/09/2020, την ώρα που αναφέρεται  στον παραπάνω πίνακα, μέσω της ιστοσελίδας : https://mimed.ggde.gr   

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση  του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες  του Δήμου Νέας Προποντίδας : http://www.nea-propontida.gr και του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν4412/2016 και με το άρθρο 5.2.2 της ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

 

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 22/09/2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ανακοινωση Διενεργειας Κληρωσης στην ιστοσελιδα του Δημου-εργο ΜΗΜΕΔ αρ. 7273

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν4412/2016 και της Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’),  θα προβεί σε  διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του παρακάτω έργου :

 

Α/Α

Τίτλος έργου

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

 

Ημερομηνία & ώρα κλήρωσης

1

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2020)» (Α/Α  έργου στον Κατάλογο Ανακοινώσεων Κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. : 7273)

264000

Πέμπτη 24/09/2020, 09:30

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/09/2020, την ώρα που αναφέρεται  στον παραπάνω πίνακα, μέσω της ιστοσελίδας : https://mimed.ggde.gr  

 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση  του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες  του Δήμου Νέας Προποντίδας : http://www.nea-propontida.gr και του Yπ. Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν4412/2016 και με το άρθρο 5.2.2 της ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφασης  Yπ. Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 22/09/2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Για το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Για το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Ανακοίνωση Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δ.Ε. Καλλικράτειας

Το Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δ.Ε. Καλλικράτειας θα παραμείνει κλειστό από 14/09 έως 18/09.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησης σας μπορείτε να στέλνετε τις αιτήσεις σας στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να τις καταθέσετε στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε. Καλλικράτειας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση είναι:

Τι είδους συμβόλαιο είναι να γίνει, ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου, ο αριθμός  αγροτεμαχίου, σε ποιο αγρόκτημα ανήκει και ένα Τηλέφωνο επικοινωνίας

Όσοι έχετε ενημερωθεί ότι είναι έτοιμα τα αιτηθέντα παρακαλώ να απευθυνθείτε στη γραμματεία Αντιδημάρχου Καλλικράτειας ή στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε. Καλλικράτειας εφόσον έχει γίνει τέτοια συνεννόηση

Ευχαριστούμε

Ανακοίνωση δημόσιων κληρώσεων

Την Δευτέρα 7.9.2020 και ώρα 09.00, θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας, που βρίσκεται στο Δημαρχείο (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 26, 1ος όροφος), δημόσιες κληρώσεις προκειμένου: α) να καθορισθεί η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν στη συνολική βαθμολογία για τις θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, και β) και να συνταχθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης (Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/25601/24.8.2020 του Δήμου μας).

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ.2/2020 ΟΠΑ
  2. Ανακοίνωση ύδρευσης
  3. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής
  4. ΟΠΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2020
  5. Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά Νέας Καλλικράτειας την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020
  6. Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά Νέων Μουδανιών την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.
  7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  8. Ανακοίνωση υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/15111/3.6.2020 και Παράρτημά της για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας»
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα