Ανακοινώσεις

Κλειστά όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Προποντίδας

Κλειστά από σήμερα 9 Μαρτίου 2020 και για 4 εβδομάδες όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Προποντίδας μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας για όλα τα ΚΑΠΗ της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση η μετάδοση του νέου κορονοϊού εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο κι ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε μια επιδημική φάση πολλαπλών εισαγωγών, με επακόλουθο μετάδοσης στην κοινότητα. Έτσι προκύπτει η ανάγκη λήψης νέων μέτρων προστασίας των ευπαθών ομάδων που πέρα του προαναφερθέντος περιλαμβάνει: 

• Αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

• Αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας για 2 εβδομάδες.

• Διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών, για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Τα μέτρα ισχύουν από αύριο, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, και θα επαναξιολογηθούν πριν τη λήξη τους.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Πρόσκληση ΟΕ 10-03-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (CPV: 92332000-7)».

2.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.26/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Δημητρίου Καραμπατάκη.

3.Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.45/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Βασίλειου Στρακαλή.

4.Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Καλλικράτειας.

5.Σύνταξη σχεδίου 1ης υποχρεωτική αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2020.

6.Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Νέας Προποντίδας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΕΠΖ 10-03-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00μμ, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού λειτουργείας λαϊκών αγορών Δήμου Ν. Προποντίδας.

2.Αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ. Γ114 στην παραλία Διονυσίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής

Κοπή Βασιλόπιτας στο ΚΑΠΗ Λακκώματος

Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι της Κοινότητας Λακκώματος και το ΚΑΠΗ Λακκώματος σας προσκαλούν στην Κοπή Βασιλόπιτας της Κοινότητας Λακκώματος και του ΚΑΠΗ Λακκώματος την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30 στο ΚΑΠΗ Λακκώματος

 

prosklisis_2

Κοπή Βασιλόπιτας στο ΚΑΠΗ Διονυσίου

Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι της Κοινότητας Διονυσίου και το ΚΑΠΗ Διονυσίου σας προσκαλούν στην Κοπή Βασιλόπιτας της Κοινότητας Διονυσίου και του ΚΑΠΗ Διονυσίου την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στο ΚΑΠΗ Διονυσίου

 

prosklisis_1

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα