Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής

Το έντυπο της Ανακοίνωσης

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν4412/2016 και της Απόφασης Yπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΡΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β’), θα προβεί σε διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του παρακάτω έργου :

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

 

Ανακοίνωση

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται, πως λόγω μηχανογραφικού λάθους στους λογαριασμούς ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου και της Παραλίας Διονυσίου, εμφανίζεται Παλιά Οφειλή το ποσό των 62 Ευρώ.

Παρακαλούμε οι καταναλωτές να ελέγξουν τους λογαριασμούς ύδρευσης που έχουν λάβει και σε περίπτωση που υπάρχει το προαναφερθέν μηχανογραφικό λάθος να μην καταβάλλουν το ποσό των 62 Ευρώ και να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου στο τηλέφωνο 2373350247.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

apo-nerou_1

Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής

Το κείμενο της Ανακοίνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για το κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα