Διονυσίου

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή επέκτασης του παραλιακού οικισμού Διονυσίου Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής και αναλυτικά περιλαμβάνει:

1. Επέκταση των υφιστάμενων κρασπεδορείθρων  στα νέα πεζοδρόμια του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου.
2. Κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό).
3. Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στο δρόμο σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου με τα σύνοδα έργα πρασίνου .
4. Κατασκευή πεζοδρομίων βορείως του δρόμου Φλογητών – Μουδανιών, εντός της περιοχής έργου.
5. Ανακατασκευή οδοποιίας και επέκταση κατά πλάτος του δρόμου σύνδεσης παραλίας Διονυσίου - Διονυσίου (άνω χωριό) στο μήκος της διαχωριστικής νησίδας.
6. Κατασκευή οδοφωτισμού της νέας νησίδας με τα συνοδά έργα.
7. Μεταφορά του υφισταμένου δικτύου οδοφωτισμού στο νέο πεζοδρόμιο του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών ανατολικά της εκκλησίας
8. Ανακατασκευή της υφιστάμενης περίφραξης του δημοτικού σχολείου.
9. Διαμόρφωση περιοχής οικοπέδου Γ133Α.
10. Διαγραμμίσεις των νέων τμημάτων ασφαλτοστρώσεων και του δρόμου Φλογητών - Μουδανιών.
11. Σήμανση με κατάλληλες πινακίδες των υπό εφαρμογή περιοχών.

Η διακήρυξη του έργου

Κάτοψη - Σχέδιο διαμόρφωσης

Μελέτη (1 από 2)

Μελέτη (2 από 2)

Διακήρυξη για το έργο "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας"

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας (αρ. Μελέτης 60/2009)

προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 990.000,00 € και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 30-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Προδιαγραφές Έργων ΠΜ

Τιμολόγιο Μελέτης (ορθή επανάληψη)

Προϋπολογισμός

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την Ένταξη της Πράξης "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας" στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Συνημμένα η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα