Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ. Νέας Τρίγλιας και Τ.Κ. Νέων Πλαγίων του Δήμου Νέας Προποντίδας

Τίτλος:

Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ. Νέας Τρίγλιας και Τ.Κ. Νέων Πλαγίων του Δήμου Νέας Προποντίδας

Δικαιούχος:

Δήμος Νέας Προποντίδας

Προϋπολογισμός:

8.316.387,65

Ημερομηνία Ένταξης:

01/01/2014

Νομός:

Χαλκιδικής

Πρόγραμμα:

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας:

14B Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

Επενδυτική Προτεραιότητα:

6B Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:

29 Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Δράση:

Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κατάσταση:

Ενταγμένη, Τμηματοποιημένη πράξη (Phasing)

Σχετικά Έγγραφα:

 

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα