Ενταγμένα

Γενικό Λύκειο Ν.Καλλικράτειας

Τίτλος: "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"
Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 4.346.588,47 ΕΥΡΩ ("με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.")
Φορέας Ένταξης: Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.” του Ε.Π. “Μακεδονία–Θράκη” και συγχρηατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(Ε.Τ.Π.Α.)(κωδικός πράξης ΣΑ 2012 ΕΠ00880059) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 τουΝ. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η κατασκευή του ΓΕΛ Ν.Καλλικράτειας ωφέλιμου χώρου επιφάνειας 2.837,24 τ.μ. και αύλειου χώρου επιφάνειας 2.374,41 τ.μ.
Πρόοδος έργου:  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 02-04-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του ∆ήμου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν.Μουδανιά, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Το κείμενο της περίληψης της προκήρυξης

Η πλήρης διακήρυξη

Τιμολόγιο Μελέτης & Παράρτημα

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών και ΗΜ εργασιών

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διονυσίου Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 1,025,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η κατασκευή ενός νέου τμήματος υδρευτικού δικτύου, στο βόρειο τμήμα του οικισμού Παραλίας Διονυσίου της Τοπικής Κοινότητας Διονυσίου όπου χωροθετείται και η επέκταση του οικσμού.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 30-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Ζωγράφου Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 825,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη".Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού, πλην ενός τμήματος (εργατικές κατοικίες), το οποίο διαθέτει ήδη αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 11-06-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πορταριάς Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 2,385,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Πορταριάς, του Δήμου Ν.Προποντίδας, σε όλο τον οικισμό. Η αντικατάσταση θα γίνει κατασκευάζοντας νέο διευρυμένο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αγωγών πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς. Επίσης θα κατασκευαστεί δίκτυο φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.

Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας

Τίτλος:  "Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σημάντρων Δ. Νέας Προποντίδας"
Προϋπολογισμός: Συνολική δημόσια δαπάνη 2,670,000.00 Ευρώ.
Φορέας Ένταξης: Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη".Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Φυσικό αντικείμενο του έργου: Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς του μεγαλύτερου μέρους του οικισμού, πλην ενός μικρού τμήματος, το οποίο διαθέτει -ήδη- αγωγούς πολυαιθυλενίου.
Πρόοδος έργου: Το έργο έχει δημοπρατηθεί. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 23-04-2013 και ώρα 10.00π.μ. και στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διακήρυξη.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα