Αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1/2018, πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με αντίτιμο

Πίνακα Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

Πίνακα Κατάταξης κι Επιλογής

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2018 – 2019

Το τμήμα Αθλητισμού του Οργανισμού στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Άθληση για Όλους’’ σας ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στα δημοτικά αθλητικά τμήματα, για την περίοδο 2018 - 2019.

  • Παιδικά: ΣΤΙΒΟΣ   -  ΕΝΟΡΓΑΝΗ  - ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
  • Εφηβικά: ΣΤΙΒΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
  • Γυναικεία:  ΣΟΥΗΔΙΚΗ/ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  - ΓΙΟΓΚΑ - ΑΕΡΟΒΙΚΗ.

Μηνιαία συνδρομή: 10€                                                                

Πληροφορίες: Εργάσιμες ημέρες και ώρες, 23730- 65686

                                

                                                      Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

 

                                                      Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος 

Τακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. του Δήμου Ν. Προποντίδας στις 13.08.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Α., τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Εξέταση των αιτημάτων των Αθλητικών Συλλόγων για δωρεάν παραχώρηση κλειστών και ανοιχτών δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εν όψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου 2018-19. 

2. Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Νεολαίας Βάβδου για παραχώρηση του Αμφιθεάτρου Ν. Μουδανιών προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση.

3. Εξέταση αιτήματος  του Συλλόγου Γυναικών Πορταριάς  για παραχώρηση του Αμφιθεάτρου Ν. Μουδανιών προκειμένου να πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση.

4.  Εξέταση αιτήματος  του Συλλόγου Γυναικών '' Απάμεια''  για παραχώρηση του Κλειστού  Θεάτρου Μουδανιών για την χειμερινή περίοδο 2018-19.

 

                                                      Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

 

                                                      Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος 

Τακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. την Πέμπτη 12.07.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του  Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ν. Μουδανιών  σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 99/2017 – ΦΕΚ 141/4/28-9-2017 καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων  των Δήμων ή Υπηρεσίας των Δήμων.

2. Διοργάνωση  παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Θάλασσας 2018 – των εκδηλώσεων Πλατείας 2018 – Γιορτή μελιού Νέων Μουδανιών 2018, Γιορτή μελιού Νέας Καλλικράτειας 2018 και την '' 7η Εμπορική Έκθεση Ν. Μουδανιών΄΄.   

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, των τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση πίστωσης για ένα έτος.

4. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 56/2018 απόφασης του Δ.Σ.  '' Διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Θάλασσας 2018'' του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με διακριτό τίτλο '' Καλώς Ανταμωθήκαμε '' με τον Δήμο Νέας Προποντίδας.

6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών -υπηρεσιών.

7. Αναλήψεις υποχρεώσεων του Ο.Π.Α. 

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος    

Έκτακτη συνεδρίαση ΟΠΑ 21.06.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο κατεπείγον χαρακτήρας της έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται στο ότι έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θάλασσας 2018 (μουσικά και θεατρικά σχήματα) και πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση του εν λόγω προγράμματος,  καθώς και στην ψήφιση σχετικών πιστώσεων  με το Φεστιβάλ Θάλασσας 2018.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Θάλασσας 2018.

2. Ανατροπή αποφάσεων ανάλυψης υποχρεώσεων ΟΠΑ.

3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών.

4. Αναλήψεις υποχρεώσεων ΟΠΑ.

 

                                                      Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

                                                      Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος   

Συνεδρίαση ΟΠΑ 05-06-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για δύο έτη, των τεχνικών προδιαγραφών και της ψήφισης πίστωσης.

2. Εγγραφές στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Νέων Μουδανιών.

3. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

4. Αναλήψεις υποχρεώσεων ΟΠΑ.

5. Συνδιοργάνωση  4ου Μαθητικού Φεστιβάλ  Θάλασσας 2018.

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος 

Τακτική Συνεδρίαση Ο.Π.Α. 11.06.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δ.Κ. Νέων  Μουδανιών  σχετ. με την αρ. πρωτ. 53/15.03.18 Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.).

2. Κατασκευή  γηπέδου 5χ5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε. Καλλικράτειας  σχετ. με την αρ. πρωτ. 53/15.03.18 Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.).

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος    

Aνακοίνωση για διακεκριμένους αθλητές

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας συγχαίρουνε τους παρακάτω διακεκριμένους αθλητές του Α.Σ. ''ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ'' Καλλικράτειας για τις κορυφαίες επιδόσεις που πέτυχαν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

''Ευχόμαστε από καρδιάς, η απαράμιλλη αγωνιστικότητά σας, το ακατανίκητο πάθος σας για διάκριση, και η απόλυτη πειθαρχία που επιδεικνύετε να σας ανεβάσουν σε ακόμη υψηλότερα βάθρα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων''.  Καλή αθλητική πορεία ..........

                                                          Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

              Ο Δήμαρχος                                                                   Ο Πρόεδρος 

         Εμμανουήλ Καρράς                                              Κωνσταντίνος  Κουτσουμούκης

 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.''ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ'' ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

    Μουζενίδης Οδυσσέας          Σφαιροβολία 

1η θέση Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π/Κ   Τυφλίδα    19,01μ.

1η θέση Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ε/Ν   Βουλγαρία       20,58μ.   

Περισσότερα...

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα