Έκτακτη συνεδρίαση ΟΠΑ 19/11/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι, κατόπιν της υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881 Υπουργικής απόφασης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) για τη περίοδο 2015 – 2016.», κρίνεται σκόπιμο να προβούμε άμεσα στην προκήρυξη θέσεων πρόσληψης, με σκοπό την στελέχωση  των τμημάτων Μαζικού Αλητισμού του Οργανισμού.

Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2015 – 2016. - Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού.
2.Εγγραφές νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.
3.Επανεγγραφές νηπίων στον Δ.Π.Σ Ν. Μουδανιών.
4.Διαγραφές νηπίων στον Δ.Π.Σ Ν. Μουδανιών.
5.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Ανοικτή πρόσκληση για τον προγραμματισμό των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων 2015

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας και ο Οργανισμός Πολιτισμού και  Αθλητισμού  ανακοινώνουν  ότι προτίθενται να διοργανώσουν  για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις εν όψει της περιόδου Χριστουγέννων.
Ως εκ τούτου, καλούμε τους τοπικούς φορείς, Πολιτιστικούς κι Αθλητικούς, τις Δ/νσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, την Εκκλησιαστική Χορωδία Ν. Μουδανιών,τους επαγγελματίες του Δήμου μας και όλους όσους το επιθυμούν, να συμβάλλουν στη προσπάθεια μας, συμμετέχοντας και υποβάλλοντας τις δικές τους προτάσεις.  
Παρακαλούμε, να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολιτισμού του Οργανισμού, για τη δήλωση συμμετοχής σας (εφόσον επιθυμείτε) έως την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ώστε ο φορέας μας να καταρτίσει το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.                           Ο Δήμαρχος                                                         Ο Πρόεδρος

                     Εμμανουήλ Καρράς                                                Εμμανουήλ Μπέης

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΠΑ 9/11/2015

Την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις:

1. Συνάντηση Χορωδιών Χαλκιδικής
2. Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Εμμανουήλ Μπέης

Aποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ2/2015 ΟΠΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην αριθ. 7057/25.2.2015 (ΑΔΑ: ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου,
2. την απόφαση 21/2015 (ΑΔΑ: 7ΕΑΗΟΛΙΤ-ΗΨΝ) του Δ.Σ. του Οργανισμού μας ‘’ Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέσω αντιτίμου, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού τουΟργανισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας για το έτος 2015.’’,
3. το αριθ. πρωτ. οικ. 7019/30-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης με θέμα ‘’Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού’’ Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, με αντίτιμο’’,
4. την αριθ. πρωτ. 17741/25-5-2015 (ΑΔΑ:7ΚΙ4465ΦΘΕ-ΙΡΨ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέσω αντιτίμου,
5. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015,
6. την αριθ. πρωτ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων: από 3.10.2015 έως 12.10.2015

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Έντυπο Αίτηση ΣΟΧ2/2015

Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΠΑ 21.10.2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλετε στο γεγονός ότι, θα πρέπει προβούμε άμεσα στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικ. έτους 2015, έτσι ώστε, στη συνέχεια, να ψηφιστούν συγκεκριμένες πιστώσεις σχετικά με τις ανάγκες του Οργανισμού.
Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια αξιολόγησης δικαιολογητικών, υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης.
2.Πραγματοποίηση ομιλιών ιατρικών θεμάτων στο πλαίσιο της διοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων με τίτλο “Ταξίδι αυτογνωσίας''.
3.Πραγματοποίηση εκδήλωσης ‘’Πανελλήνιος ταυτόχρονος Δημόσιος θηλασμός’’ στην πλατεία Ν. Μουδανιών.
4.Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
5.4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Οργανισμού οικ. έτους 2015.
6.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 12/10/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του έτους 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. 3η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2015.
2. Ψήφιση πιστώσεων ΟΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, αναβάλλεται για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:30.


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΠΑ 10/9/2015

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης οφείλετε στο γεγονός ότι, θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα συγκεκριμένες πιστώσεις οι οποίες αφορούν σε εκδηλώσεις του Οργανισμού που θα λάβουν χώρα έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Παύλου. 
2.Ψήφιση πιστώσεων Ο.Π.Α. 2015.


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού

Μπέης  Μανώλης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα