Εκδήλωση Ενόργανης Γυμναστικής

Το Τμήμα Αθλητισμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017  και ώρα 18:00, θα πραγματοποιήσει στο Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Μουδανιών, την ετήσια εκδήλωση  Ενόργανης Γυμναστικής  με τη συμμετοχή των αθλουμένων  του Τμήματος Ενόργανης σε προγράμματα επίδειξης ασκήσεων εδάφους και οργάνων.  


                                                                          Ο Πρόεδρος


                                                                     Εμμανουήλ Μπέης 

Tακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. Τετάρτη 17.5.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Τετάρτη 17 Mαϊου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ορισμός υπευθύνου για το Ανοιχτό Θέατρο Ν. Μουδανιών.
2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών περί έκδοσης άδειας λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου Ν. Μουδανιών.
3. Εκμίσθωση Κυλικείου Ανοικτού Θεάτρου Ν.Μουδανιών και καθορισμός των όρων της δημοπράτησης.        
4. Αναμόρφωση διδάκτρων σπουδάστριας του Δημοτικού Ωδείου Ν. Προποντίδας. 
5. Εγγραφή νηπίου στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.
6. Παραχώρηση του Ανοικτού Θεάτρου Ν. Μουδανιών στο Κέντρο Τέχνης ‘’ΣΥΝΘΕΣΗ’’.
7. Συνδιοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Θάλασσας 2017 με τον Δήμο Νέας Προποντίδας.
8. Αναλήψεις Υποχρεώσεων.
9. Ψήφιση πιστώσεων ΟΠΑ.


                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Εμμανουήλ  Μπέης 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΠΑ 15/03/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2017-2018.
2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του ν.  4412 /2016.
3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών – υπηρεσιών.
5. Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού ''Κοπή του γκαζόν των ποδοσφαιρικών γηπέδων'' (Αριθμός Διακήρυξης 991/20-12-2016 Κωδικός 16PROC005603393  2016-12-20).
6. 3η Ετήσια εκδήλωση Χορωδιών που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Νέας Προποντίδας.
7. Εκδήλωση Βυζαντινής Μουσικής.
8. Πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: ''Mαύρο Πάσχα στη Γη του Ορφέα και του Διόνυσου''.
9. Ψήφιση πιστώσεων.              

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση του ΟΠΑ στις 10.2.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα και θα ληφθεί σχετική απόφαση.

Το θέμα της τακτικής συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού, της αποσφράγισης των φακέλων  των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία της ''Κοπής του γκαζόν των ποδοσφαιρικών γηπέδων'' (υπ΄ αριθμ. 991/20-12-2016 διακήρυξη).

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                               Μπέης  Εμμανουήλ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΠΑ 19/1/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (σχετ. με την υπ΄ αριθμ. 991/20-12-2016 διακήρυξη) της κοπής του γκαζόν των ποδοσφαιρικών γηπέδων και προσδιορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
2. Αποδοχή επιχορήγησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων ‘’Άθληση για Όλους’’ περιόδου 2015 – 2016 (ΑΔΑ:7ΨΧ34653Π4-Ι2Γ).
3. Εγγραφή στο  Δ.Π. Σταθμό  Ν. Μουδανιών.


Ο Προεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

Κλειστός ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν.Μουδανιών αύριο Παρασκευή

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν.Μουδανιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν.Προποντίδας θα παραμείνει κλειστός και αύριο Παρασκευή 13/1/2017 λόγω συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.


Ο Προεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

Κλειστός ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν.Μουδανιών

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν.Μουδανιών του Οργανσιμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν.Προποντίδας θα παραμείνει κλειστός και αύριο Τετάρτη 11/1/2017 λόγω συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.


Ο Προεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα