Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Δευτέρα 02/05/2011 και ώρα 7:00 μ.μ. θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση του ΝΠΔΔ σε σώμα

2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ

3. Ορισμός πρακτικογράφου στο ΝΠΔΔ

4. Μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των δημοτικών ωδείων

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Πέμπτη 05/05/2011 και ώρα 2:00 μ.μ. θα γίνει ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τo εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Συνεδρίαση Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας

Την Πέμπτη 05/05/2011 και ώρα 3:00 μ.μ. θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με το εξής θέμα:

1. Έγκριση διαδικασιών έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας στην Εθνική Τράπεζα Ν. Μουδανιών

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός:

Υπάρχει άμεση ανάγκη έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα της είσπραξης του χρηματικού ποσού των 5.161,80€ από Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών το οποίο προκύπτει από επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά Προγράμματα Μαζικής Άθλησης περιόδου 2009-10 του πρώην Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Μουδανιών και καλούμαστε να επισπεύσουμε ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της επιστροφής του ποσού.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα