Προσκλήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την την προμήθεια μεταλλικών καθισμάτων & τραπεζιών του ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μεταλλικών καθισμάτων & τραπεζιών του ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια θυρών για το γυμναστήριο του ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια θυρών για το γυμναστήριο του ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηχητικής μεγαφωνικής εγκατάστασης του ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηχητικής μεγαφωνικής εγκατάστασης του ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

O Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Σύνταξη Φακέλου Αδειοδότησης εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ

O Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός Ξηραντηρίου προσροφητικού τύπου για την Μονάδα Αρσενικού της Δ/Κ Ν. Τρίγλιας της ΔΕ Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ Ν.ΠΟΤΙΔΕΑΣ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την συντήρηση δικτύου Η/Φ Ν. Ποτίδεας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού. Η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δύο εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι οποίοι χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων Ν. Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας.
Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του Δημάρχου.
Οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο που θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα