Προκηρύξεις

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κτηματογράφησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Νέα Μουδανιά Τ.Κ. 63200. Αρμόδιος Υπάλληλος : Ελισάβετ Παπουλίδου, τηλ.: 23733 50224

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος της μελέτης είναι

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2010)

και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Μουδανιών Ν. Χαλκιδικής.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η εγκατάσταση τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου, η τοπογραφική αποτύπωση, η σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, η Πολεοδομική μελέτη και Πράξη Εφαρμογής των περιοχών ένταξης σε σχέδιο των περιοχών βόρειας και ανατολικής επέκτασης οικισμού Ν. Μουδανιών του Δήμου Μουδανιών Νομού Χαλκιδικής.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν :

- Εγκατάσταση δικτύων αναφοράς,

- Κτηματογράφηση,

- Γεωλογική μελέτη,

- Υδραυλική μελέτη

- Περιβαλλοντική μελέτη

- Α’ Στάδιο Πολεοδόμησης,

- Β1 και Β2 Στάδια Πολεοδόμησης,

- Υψομετρική μελέτη οδών (Β’ κεφάλαιο Π.Ε.) και

- Γ’ Στάδιο Πολεοδόμησης (Γ’ κεφάλαιο Π.Ε.)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 548.295,03

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)

174.440,36 €, για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

238.645,54 € , για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες)

10.179,20 € , για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές Μελέτες)

14.506,13 € , για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)

7.997,10 €, για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : (είκοσι) 20 μήνες καθαρός χρόνος.

Το πλήρες κείμενο της περίληψης της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα