Τα χωριά του Δήμου

Νέα Τρίγλια

 

Στα Δυτικά του Νομού Χαλκιδικής βρίσκεται η πόλη της Νέας Τρίγλιας .Από την τελευταία απογραφή προκύπτει ότι ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 2.946 κατοίκους.Η Νέα Τρίγλια, είναι ένα χωριό που αποτελείται από εντόπιους κατοίκους και πρόσφυγες, οι οποίοι κατέφυγαν στο χωριό μετά τον ξεριζωμό τους από τις πατρίδες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.
Το χωριό ,πριν καταφθάσουν οι πρόσφυγες ονομαζόταν Σουφλάρ ενώ τα χωριά ή οι κωμοπόλεις από τα οποία προήλθαν οι Μικρασιάτες είναι η Τρίγλια , το Βελετλέρ , η Απολλονιάδα , τα Καβούκλια, το Καλόλιμνο, το Πελαδάρι και το Κισδερβεντ.Οι Θρακιώτες προήλθαν από τα παρακάτω χωριά , Στέρνα, Γάνος και Πάνιδο.

 


Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίγλιας ήταν κατοικημένη από τους προϊστορικούς χρόνους. Εκτός από το παλαιοντολογικό εύρημα του κρανίου του αρχανθρώπου που ανακαλύφθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Πετραλώνων υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την περιοχή μας πολλά ευρήματα της προϊστορικής της κλασικής αλλά και της βυζαντινής περιόδου.

triglia_xorio_1 triglia_xorio_2 triglia_xorio_3 triglia_xorio_4 triglia_xorio_5 triglia_xorio_6 triglia_xorio_7