Προκηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, στην ακτή παραλίας του Αγίου Μάμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ
3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
4) την υπ’ αριθμόν 90/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
5) την 116/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
6) την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄)
7) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31
8)την 160288/378/10-4-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ.
9)Το  υπ΄αριθμ.  143751/21-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Π.Ε. Χαλκ/κής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία  δέκα  (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα