Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση Προκήρυξης για πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 2020-2021 Ο.Π.Α.

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την Παρασκευή 27.11.2020 και λήγει την Δευτέρα 7.12.20

Για την προκύρηξη πατήστε εδώ