Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια  προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων και μετά τη λήξη στις 31 Οκτωβρίου 2020 και της τελευταίας παράτασης, που είχε δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα Ν. Μουδανιά υδροδοτούνται πλέον ΜΟΝΟ από το νέο δίκτυο ύδρευσης και το παλιό έχει καταργηθεί.