Δελτία Τύπου

Ευχαριστούμε θερμά!!

Την έμπρακτη στήριξη προς την τοπική κοινωνία απέδειξε μία ακόμη τοπική επιχείρηση υποστηρίζοντας το έργο της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι». 

  Ειδικότερα, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ευάγγελο Κουβράκη –ιδιοκτήτη της εταιρίας «ΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε.», ο οποίος πρόσφερε 120 συσκευασίες ελληνικού καφέ, οι οποίες θα διανεμηθούν στους δικαιούχους της Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

  Τέτοιες υπεύθυνες δράσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων καθώς αποδεικνύουν το υψηλό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας προς τον συνάνθρωπο.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς