Δελτία Τύπου

Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά Ν. Καλλικράτειας την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Ο πίνακας:

3-11-2020