Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη