Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη