Προκηρύξεις

Επαναληπτική Αναλυτική διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ στην Κοινότητας Αγίου Παύλου

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη