Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη