Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περιληπτική διακήρυξη