Δελτία Τύπου

Αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1/2020 (αρ. πρωτ. 424/18.08.2020), πρόσληψης εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού,,με αντίτιμο, στον Ο.Π.Α. του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για τους πίνακες των αποτελεσμάτων πατήστε εδώ