Δελτία Πληροφόρησης

Διακοπή υδροδότησης

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανακοινώνεται ότι θα διακοπεί η υδροδότηση του παλιού δικτύου ύδρευσης σε όλα τα Ν. Μουδανιά (πλην της περιοχής Αλμύρας), μέχρι να αποκατασταθεί βλάβη σε κεντρικό αγωγό.