Δελτία Πληροφόρησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Το έντυπο της Απόφασης