Προκηρύξεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης