Προκηρύξεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΡΗΝΗΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης