Προκηρύξεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης