Προκηρύξεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης