Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/15111/3.6.2020 και Παράρτημά της για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας»

Το κείμενο της Ανακοίνωσης

Το έντυπο της Αιτήσεως

Υπεύθυνη Δήλωση Α, Β

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων: από την Πέμπτη 11.6.2020 έως και την Δευτέρα 22.6.2020.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα