Προκηρύξεις

Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην κοινότητα Νέων Φλογητών

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της Διακήρυξης