Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Πορταριάς

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης