Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Νέας Τρίγλιας

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης