Προκηρύξεις

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, στο Δημαρχείο Ν. Μουδανιών, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής στις 1-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, τηλ. 2373350208, και στο Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών, τηλ. 2373022778, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος

Εμμανουηλίδου Αθανασία

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης