Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας Ελαιοχωρίων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του  κυλικείου ΚΑΠΗ της Κοινότητας Ελαιοχωρίων.

Ως κατώτατο όριο ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 210,00 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και θα ξεκινήσει από την

υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης