Δελτία Τύπου

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την καλλιέργεια του Αμπελιού

txnkdltgrgkpr_1 txnkdltgrgkpr_2