Δελτία Τύπου

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων,για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών,στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»,των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών,του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου