Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών

Τίτλος:

Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών

Δικαιούχος:

Δήμος Προποντίδας

Προϋπολογισμός:

1.222.456,06

Ημερομηνία Ένταξης:

08/08/2018

Νομός:

Χαλκιδικής

Πρόγραμμα:

ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Άξονας:

10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα:

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ειδικός Στόχος:

10α1 - Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης

Δράση:

10α6 - Υποδομές προσχολικής, Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΒΑΑ:

-

Κατάσταση:

Ενταγμένη

Σχετικά Έγγραφα:

 

Δελτία Τύπου

Προκηρύξεις