Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου

Τίτλος:

Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου

Δικαιούχος:

Δήμος Νέας Προποντίδας

Προϋπολογισμός:

347.200

Ημερομηνία Ένταξης:

29/12/2016

Νομός:

Χαλκιδικής

Πρόγραμμα:

ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Άξονας:

05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα:

5α - Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων

Ειδικός Στόχος:

5α1 - Ενίσχυση της πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Δράση:

5α.2 - Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΒΑΑ:

-

Κατάσταση:

Ενταγμένη

 

Σχετικά Έγγραφα:

 

Δελτία Τύπου

Προκηρύξεις