4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών

 

Τίτλος:

4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών

Δικαιούχος:

Δήμος Νέας Προποντίδας

Προϋπολογισμός:

403.490,47

Ημερομηνία Ένταξης:

24/05/2016

Νομός:

Χαλκιδικής

Πρόγραμμα:

ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Άξονας:

10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα:

10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ειδικός Στόχος:

10α1 - Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης

Δράση:

10α.1 - Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το ολοήμερο 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών δυναμικότητας 50 μαθητών θα ανεγερθεί σε μικρού σχετικά εμβαδού οικόπεδο, που όμως η θέση του εξυπηρετεί τις ανάγκες του πυκνοδομημένου κέντρου του οικισμού. Επιλέχθηκε λοιπόν, κατά το σχεδιασμό, μια κεντροβαρική σύνθεση κατά την οποία οι 2 αίθουσες εργασίας, η αίθουσα ανάπαυσης, και το γραφείο νηπιαγωγών αναπτύσσονται γύρω από ένα πολυδύναμο χώρο, που τμήμα του εξυπηρετεί και ως τραπεζαρία, αποσκοπώντας στον περιορισμό των χώρων κυκλοφορίας. Η επιλογή του γωνιακού οικοπέδου 734 με εμβαδόν ~580τ.μ , στο οποίο θα ανεγερθεί το 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών, έγινε από το αρμόδιο Τμήμα του Υπ. Παιδείας εξετάζοντας την κατανομή των υφιστάμενων νηπιαγωγείων και τη διαθεσιμότητα των οικοπέδων, συνεκτιμώντας τα οφέλη που προκύπτουν για την εξυπηρέτηση του πυκνοδομημένου αστικού ιστού έστω και με την παραδοχή σχεδιασμού ενός μικρότερου κτιρίου σε σχέση με τα πρότυπα κτιριολογικά προγράμματα.


Σχετικά Έγγραφα:

 

Δελτία Τύπου

Προκηρύξεις

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα