Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Νέας Γωνιάς

Τα έγγραφα της Διακήρυξης θα τα βρείτε εδώ