Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην κοινότητα Νέας Γωνιάς

Τα έγγραφα της Διακήρυξης θα τα βρείτε εδώ