Προκηρύξεις

Διακήρυξη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην κοινότητα Φλογητών

Τα έγγραφα της Διακήρυξης θα τα βρείτε εδώ